De perfecte basis voor uw vloer!

Vorega en uw privacy

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Vorega vloerrenovatie B.V. persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Vorega vloerrenovatie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

U kunt altijd contact met ons opnemen, met vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Vorega vloerrenovatie B.V..


Contact opnemen?

Wanneer u onderstaand formulier invult, neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op!


Velden met een moeten minimaal ingevuld worden.